Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden, Disclaimer & Cookiebeleid

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan de websites www.vanexel.org en www.yogaboss.biz. (verder: de website). Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en de gebruiksvoorwaarden.

Cookiebeleid
Bij het gebruik van de website kan informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en informatie te verzamelen over hoe we de website kunnen verbeteren.
Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

Informatie / aansprakelijkheid
Nadrukkelijk wijzen we de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. We wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website en het (ongestoord) gebruik van de website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.
Alle prijzen op de website zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Externe links
Op de website worden links gedeeld naar externe websites van samenwerkingspartners, affiliates of interessante partijen. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar de website links bevat.

Intellectuele eigendom
De inhoud van de website wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Het eigendomsrecht berust bij Van Exel Training & Coaching. Het openbaarmaken of verveelvoudigen van de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, mag slechts met uitdrukkelijke toestemming van Van Exel Training & Coaching of Yoga Boss.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Van Exel Training & Coaching en Yoga Boss.